Skip to content

Het Heilig Hart

27/02/2014

Sint Trudokerk in Zundert

Sint Trudokerk in Zundert

Op 26 december 1673 verscheen Jezus Christus aan Margaretha Maria Alacoque (1647-1690). Hij vraagt haar zich voor zijn goddelijk hart in te zetten. De volgende 1,5 jaar volgen nog 3 ontmoetingen. Ze krijgt de opdracht om iedere eerste vrijdag van de maand en de derde vrijdag na Pinksteren  het Hoogfeest van het Heilig Hart te vieren. 

Margaretha was dus al 26 toen de openbaring plaatsvond. Ze komt uit Bourgondië en is als kind al geïntegreerd door het Heilig Sacrament. Ze geeft de voorkeur aan stilte en gebed boven de kinderspelletjes. Na haar eerste communie begint ze met lichamelijke zelfkastijding tot ze reuma krijgt en gedurende 4 jaar in bed moet blijven. Ze herstelt wanneer ze aan Maria belooft dat ze haar leven aan de kerk zal wijden. Zij krijgt haar eerste visioenen en treedt in 1671 toe tot de Orde van Maria Visitatie in Paray-le-Monial. Haar visioenen nemen toe in aantal en hevigheid en leiden tot antipathie bij de andere kloosterzusters. Na het Heilig Hart visioen krijgt ze eigenlijk alleen maar begrip van de biechtvader van het klooster. Hij vindt haar niet bezeten of gek en moedigt juist aan om vol te houden met haar taak.  Jammer voor haar wordt hij na een jaar overgeplaatst. Als Jezus haar laat verklaren dat zij het zoenoffer is voor de zonden van de orde wordt ze bespot en geterroriseerd. Haar gezondheid neemt af en medezusters vinden dat ze huichelt en haar dagtaken ontloopt. Pas na 10 jaar verslapt de oppositie door de komst van een nieuwe overste. Zij benoemt Margaretha tot haar assistent en in 1686 begint het klooster intern met de viering van het Heilig Hart.  Twee jaar later bouwt men daarvoor een aparte kapel. Margaretha heeft het nog net meegemaakt en sterft in 1690.
De eerste liturgische viering wordt in 1765  toegestaan en in 1856 door paus Pius IX tot de gehele katholieke kerk uitgebreid. In 1920 verklaart Paus Benedictus XV Margaretha heilig en wordt de Onze Lieve Vrouwe-kerk in Paray-le-Monial verheven tot basiliek en bedevaartsoord.

VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100

Het Allerheiligst Hart van Jezus is een symbool voor de  liefde en barmhartigheid van de mens Jezus voor de mensheid. Deze liefde is onvoorwaardelijk en helpt ons bij het overwinnen van het kwaad. Toen het hart van de gekruisigde Jezus door een lans werd doorboord  stroomde er bloed en water uit. Op de afbeeldingen worden deze gesymboliseerd door 2 stralen: rood voor het bloed en wit of doorzichtig voor het water. Het Hart van Jezus wordt daarmee de bron van de sacramenten van de kerk. De  vlam representeert zijn liefde en barmhartigheid. Op de devotieprentjes staat meestal geen kunstzinnige weergave maar meer een kitscherige afbeelding. Misschien dat juist daardoor de spirituele waarde wordt verhoogd.

Opvallend is dat de aandacht voor het Hart van Jezus samenvalt met de opkomende industrialisering en de daarmee gepaard gaande verstedelijking. Gelijktijdig met de openbaring van Margaretha wordt ook de functie van het hart voor de bloedsomloop bekend. De Heilig Hartverering wordt als strijdmiddel ingezet tegen de opkomst van het rationele denken.  De kerk vindt daarin het perfecte middel om de naastenliefde te stimuleren. Er worden Heilig Hart beelden op pleinen geplaatst en parochie broederschappen gesticht.

 San_Michele_Santa_Margherita_Maria_Alacoque2

Jezus heeft tijdens zijn verschijningen aan Margaretha 12 beloften gedaan aan de mensen die de devotie van het Heilig Hart aanhangen. Vreemd is wel dat de lijst niet meteen is geuit door Margaretha maar pas in 1863 geopenbaard wordt.
1. Ik zal hun alle genaden schenken die zij in hun levensstaat nodig hebben.
2. Ik zal aan hun huisgezinnen de vrede schenken.
3. Ik zal hen in al hun lijden troosten.
4. Ik zal voor hen een veilige schuilplaats zijn in het leven en vooral bij de dood.
5. Ik zal overvloedig zegen uitstorten over al hun ondernemingen.
6. De zondaars zullen in mijn Hart de bron en een eindeloze oceaan van barmhartigheid vinden.
7. De lauwe zielen zullen vurig worden.
8. De vurige zielen zullen spoedig tot een hoge volmaaktheid komen.
9. Ik zal de woningen zegenen waar de afbeelding van mijn Hart is geplaatst en wordt vereerd.
10. Aan hen die aan het heil der zielen werken, zal Ik de gave verlenen de meest verstokte harten te treffen.
11. De personen die deze godsvrucht verspreiden, zullen hun naam in Mijn Hart geschreven vinden en deze zal daar nooit uitgewist worden.

De laatste is de grote belofte:

12. Ik beloof u, in de overmatige barmhartigheid van Mijn Hart, dat Zijn almachtige liefde aan allen, die achtereenvolgens negen eerste vrijdagen te Communie gaan, de eindgenade van de boetvaardigheid zal verlenen; zij zullen niet in Mijn ongenade sterven, noch zonder de laatste Sacramenten te ontvangen; in dat laatste ogenblik zal Mijn Hart voor hen een veilige schuilplaats zijn.”

i-heart

De Heilig Hart verering is het sterkst in de landen waar de katholieke Kerk prominent aanwezig is. Vaak heeft een land zelf ook weer een heilige die Jezus heeft aanschouwd. Wat wel duidelijk wordt is dat de heiligen over een slechte constitutie beschikken en een kort leven lijden.

Engeland: Sacred Heart
Spanje: Sagrado Corazón de Jesús
Frankrijk: Sacré-Coeur en Margaretha Maria Alacoque (1647-1690)
Duitsland: Heiligsten Herzens Jesu en Maria Droste (1863-1899),
Portugal: Sagrado Coracao de Jesus
Polen: Serce Jezusa en Maria Faustyna Kowalska (1905- 1938)

87733065_o

Heart-of-Jesus-819x1024

cadre-du-sacre-coeur-de-jesus

JésusMiséricorde1

87540870_o

 

HerzJesu_mit_Droste_zu_Vischering_und_MMA

 

img_00042

Faustina

 

From → beeld, geschiedenis

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: